Naše služby

 

Garážová vrata – výklopná ,sekční, průmyslová, rolovací a dvoukřídlá.

Vjezdové brány - posuvné pojezdové, posuvné samonosné, otočné jednokřídlé, otočné dvoukřídlé a atypické, vchodové branky a ploty.

Automatické pohony garážových vrat a bran na dálkové ovládání - nabízíme Vám širokou nabídku příslušenství a bezpečnostních prvků.

Automatické závory a parkovací systémy a zakázková výroba.Kvalitní výklopná vrata s krásným vzhledem Hörmann

Vše mluví pro originál: kvalita a bezpečnost, vzhled a komfort, a vyzrálá technika. V každých vratech Hörmann se skrývá zkušenost a know-how v oblasti konstrukce garážových vrat. To učinilo z výklopných vrat Hörmann evropskou jedničku. A díky rozmanitosti motivů naleznete určitě také Vy ideální vrata pro svůj dům.

Nadčasové ve vzhledu a vždy aktuální. Výplně s drážkou se těší velké oblibě - ať svisle nebo vodorovně rozvržené či zdůrazněné horizontálním nebo vertikálním vlysem. Přitom máte možnost utvářet svá vrata zcela individuálně: prostřednictvím krásné rukojeti, barvy dle Vašeho výběru nebo prosvětlujícího prosklení.


Ploty, plotové systémy a dílce

Ploty, plotová pole a dílce jsou podobně jako i další naše výrobky vyráběny dle projektu nebo požadavků zákazníka. Jsou vyráběny v libovolných rozměrech, z rozmanitých materiálů a v rozmanité povrchové úpravě.

Klasické ploty tvoří spojení ocelových nosných břeven s dřevěnými latěmi, popřípadě svařence z ocelových profilů různých tvarů a velikostí, které lze kombinovat s kovanými dekorativními prvky.

Na údržbu nenáročné jsou naopak ploty, plotová pole a dílce, kde je dřevo nahrazeno stálobarevnými trvanlivými plastovými profily různých rozměrů a tvarů, standardně dodávané v barvě bílé nebo s polepem imitace dřeva v odstínech zlatý dub, modrá a zelená. Nejčastěji používaná nosná břevna jsou ocelová s různou povrchovou úpravou nebo hliníková. Z důvodů zvýšené ochrany před povětrnostními vlivy i estetického hlediska mohou být břevna překryta zvláštním plastových profilem. Obdobně mohou být plastovým profilem zakryty také plotové sloupky.

 


Co nepodcenit ?

    1. správné vytýčení trasy oplocení
    2. architektonická vazba mezi objektem a oplocením
    3. výběr vhodného materiálu
    4. zohlednění údržby při výběru oplocení
    5. výškové uspořádání s okolní zástavbou


Co je dobré vědět ?

Pro stavbu nového plotu není nutné vyřizovat stavební povolení, ale postačí jen ohláška na příslušném stavebním úřadu. V každém případě bychom však měli mít vypracovanou projektovou dokumnetaci a budoucí plot by měl být zaměřen geodet. Navíc platí, že plot by měl jeho stavebník stavět na svém pozemku, nikoli za hranicí pozemku souseda. Nový plot vlastní ten, kdo jej postavil.

 
Co říká stavební zákon ?

Stavební zákon doslova říká, že „oplocení nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit charakter stavby na oplocovaném pozemku a jejího okolí a nesmí zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikace (§ 12, odst. 2). Provedení oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost osob včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace a účastníků silničního provozu (§ 12, odst. 3)Co Vám nabízíme ?

V dnešní době je znát, že investoři se začali důkladně zabývat vzhledem oplocení svého pozemku. Dodavatelné stavebních materiálů udělali v tomto směru opravdový kus práce a my se snažíme v tomto trendu pokračovat.

 

V případě dalších informací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

 


www.bytydomyadomky.cz